Gkingbuy.com

 
en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
 
 
what we do
1297

!ما برای شما چی انجام میدهیم

        اگر شما یک دکان, مغازه, فروشگاه و یا هر تجارتی که دارید و میخواهید آنرا توسع دهید اما اینکار   نیاز به سرمایع زیاد داشته و همچنان شما میخواهید فروشات شما همگانی بوده و هر کس در هر قسمت کابل بتواند از شما خرید کند

خوب در حال حاضر یگانه راه حلی که برای این مشکل دارید اینست که نماینده گی های زیادی در هر قسمت کابل بسازید تا به هدف مطلوب برسید

و یا  اینکه از طریق فیسبوک, تلی گرام, اینستاگرام ... وغیره رسانه های اجتماعی محصولات خود را بفروش برسانید

ویا اینکه....

خوب این همه راه های هستند که بعضی منطقی اما مشکل و بعضی شان آسان اما غیر قابل استفاده در بعضی موارد هستند

ما میان شما و خریداران یک پل ارتباطی و اعتباری را بوجود میاوریم تا مشتریان با اعتماد کامل خرید بتوانند و همچنان شما بتوانید فروشات تان را بهتر انجام بدهید

ما محصولات شما را تا زیر انگشتان مشتریان می رسانیم

فرق نمی کند در کجا هستید ویا در کدام موقعیت قرار دارید ما در هر شرایط فاصله میان شما و مشتریان تان را به اندازه یک کلیک نمودن نزدیک میسازیم

دیگر درمورد  فصل های سال, شرایط نامساعد و یا دیگر عواملی که مانع فروش شما می شود ویا باعث افت میزان مشتریان شما می شود. نگران نباشید ما در هر شرایطی و در هر زمانی محصول شما را به مشتریان تان عرضه میداریم


و همچنان ما برای کسانی که توانی خلق وسایل را دارند و میتوانند وسایل دستی بسازند اما برای فروش انها ضرورت به بازار , مکان , وقت زیاد و یک مقدار سرمایع اولیه دارند و نمی توانند آن محصولات را بفروش برسانند

این زمینه را مساعد میسازیم تا به آسانی آنها را بفروش برسانند و کسب درآمد نمایند